Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Mijn naam is Dineke Kronemeijer. Ik werk sinds juni 2017 als onafhankelijk klachtenfunctionaris voor Medrie. Sinds 1990 heb ik diverse functies gehad bij organisaties die voor het onderwijs werken, onder andere op het gebied van juridische zaken, P&O, organisatieontwikkeling, mediation en (fusie) procesbegeleiding. Sinds 2010 ben ik verbonden met de zorg.

Wat doet de klachtenfunctionaris?
Ik ben er om mensen die een klacht hebben over de huisartsenpost of ketenzorg te helpen deze laagdrempelig kenbaar te maken. Dat doe ik door het geven van informatie, advies en in bijna alle gevallen ook door bemiddeling. Het doel hiervan is het vertrouwen zoveel mogelijk te herstellen en problemen op te lossen. Daarbij is klacht een ruim begrip, want ook een vraag, opmerking, reactie of melding vallen hieronder.

Ik ben er ook voor de mensen die voor Medrie werken en met patiënten te maken hebben, zoals triagist, doktersassistente en huisarts. In ieder geval wanneer een patiënt al een klacht heeft ingediend. Maar, ook als er nog geen klacht is ingediend en er sprake is van een situatie die tot een klacht kan leiden. Om te sparren, voor advies of informatie of als optie om de patiënt (alvast) naar door te verwijzen.

Klachten bieden onder andere informatie over hoe de verleende dienst is ervaren, rechtstreeks van degene voor wie de dienst is bedoeld. Dat geeft Medrie als organisatie en de mensen die ervoor werken inzicht in de effecten van hun inzet en mogelijkheden om zaken te verhelderen en bij te sturen. Periodiek maak ik rapportages die ook gedeeld worden. Bijdragen aan kwaliteit is zo ook een belangrijk doel van mijn werk.

Onafhankelijk en onpartijdig
Weliswaar in dienst bij Medrie, ben ik niet van Medrie. Ik werk onafhankelijk, onpartijdig en heb geheimhoudingsplicht. Alleen de bij de klacht betrokkenen weten dat er een klacht is en wat er tijdens de klachtbehandeling gebeurt. Mijn inzet is erop gericht om door middel van bemiddeling de relatie te verbeteren en het vertrouwen zoveel mogelijk te herstellen. Belangrijk is dat er een oplossing komt waar alle betrokkenen mee verder kunnen. En waar er uitkomsten zijn waar anderen ook van kunnen leren, komen deze anoniem terug in rapportages.

Contact
Een kort stukje tekst. Als u meer wilt weten of het idee heeft dat ik iets voor u kan betekenen, ik hoor het graag! U kunt mij bereiken via 06 54 22 79 20 en d.kronemeijer@medrie.nl.