Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland (OPEN)

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. De NHG, LHV en InEen zijn hiervoor het programma OPEN gestart. In dit programma is het de bedoeling dat er een regionale aanpak komt door een regionale coalitie. De openstelling van de inzagefunctionaliteit per HIS wordt landelijk geregeld en gefinancierd. Wel kan de regionale coalitie budget krijgen voor implementatiewerkzaamheden. Voor de zorggroep en de huisartsen gaat het om 2,83 euro per ingeschreven patiënt. Dit is een externe subsidie die buiten het huisartsenbudget valt. Voorwaarde is dat je deelnemer bent van de regionale coalitie. Ook als een huisarts geen lid is van de LHV kan hij zich aanmelden bij de coalitie. De regioraad heeft Medrie opdracht gegeven om hier als de rol van regionale coalitie te nemen. Medrie zal hiervoor een projectleider, Marja Roege, aanstellen.