Opleverdocument Portavita 4.24.0

Ouderenzorg
Controle Ouderenzorg kan nu via OZIS verzonden worden

Algemeen
Zorggroep kan zelf gegevens van organisaties aanpassenAnalytics
- Cluster ouderenzorg
- Gebruik gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
- Datumvelden voor Deelname Ketenzorg

Bekijk het opleverdocument 4.24.0