Oproep: zorgverleners gezocht voor onderzoek naar zelfmanagement en de ziektelastmeter COPD

De Ziektelastmeter COPD zorgt voor een hogere ervaren kwaliteit van het zorgproces (door een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners) en leidt tot een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD. Daarom is besloten door de leden van de LAN om de toepassing van de Ziektelastmeter COPD in de dagelijkse praktijk te bevorderen. In steeds meer informatiesystemen is de ziektelastmeter COPD geïntegreerd. Op www.ziektelastmeter.nl kunt u zien welke informatiesystemen de Ziektelastmeter COPD hebben geïntegreerd en of u er dus al gebruik van kunt maken.
De Universiteit Maastricht is een onderzoek gestart naar de relatie tussen de Ziektelastmeter en zelfmanagement. Onderzocht wordt in hoeverre het gebruik van de ziektelastmeter COPD leidt tot meer zelfmanagement. Voor dit onderzoek wordt gezocht naar zorgverleners die met de ziektelastmeter COPD werken. Gevraagd wordt om COPD patiënten die de ziektelastmeter COPD gebruiken, over een periode van één jaar 2x een vragenlijst te laten invullen. Als u mogelijk interesse heeft deel te nemen dan is het verzoek een mail te sturen aan Maarten Voorhaar van de Universiteit Maastricht via m.voorhaar@maastrichtuniversity.nl