Preset Voetcontroles en uitvoerende organisaties

Uit de benchmarkcijfers voetonderzoek blijkt dat het onvoldoende inzichtelijk is welke patiënt bij welke podotherapeut onder behandeling is, of deze patiënt nu wel/niet is gezien door de podotherapeut en of er wel of niet geregistreerd is in Portavita. Vanuit de zorggroep hebben we gekeken naar de patiënten zonder voetcontrole. Hieruit blijkt dat patiënten met een Simm 0-1 31,2% niet is gezien voor een voetcontrole en patienten met een Simm 2-3, 17% niet is gezien voor een voetcontrole.

Overleg met de podotherapeuten gaf inzicht in het volgende:
Als de huisartsenpraktijk de patiënt niet verwijst middels Portavita dan wordt de patiënt niet inzichtelijk weergegeven bij de podotherapeut. Ondanks dat er in het verleden wel een verwijzing is gedaan door de huisartsenpraktijk (verwijzing > 18 maanden geleden).
Om de 17% DM patiënten met zorgprofiel 2-4 die door de podotherapeuten ingevuld dient te worden, is het noodzakelijk dat deze opnieuw verwezen wordt. Hiervoor is de volgende preset opgebouwd:

Preset
1. Open Activity explorer
2. Ga met je muis naar het pijltje bij preset: <laatste activiteiten
3. Klik op Voetonderzoek 2016 – heden uitvoerende organisaties
4. Klik op csv, excel opent automatisch
5. Zet er een filter op