Regio Zwolle rondt pilot Stoppen met Roken af

Ongeveer twee jaar geleden is de pilot Stoppen Met Roken (SMR) in de regio Zwolle gestart met 14 deelnemende huisartspraktijken uit de regio.

Deze pilot is destijds opgezet omdat een regionaal beleid omtrent de begeleiding van patiënten bij SMR ontbrak. De SMR pilot richtte zich op eerstelijns chronische zorg patiënten (DM, COPD en VRM).Aan het begin van de pilot zijn vijf verschillende doelstellingen geformuleerd, te weten:

 1. patiënt krijgt op de juiste plek de juiste zorg, ‘op maat’;
 2. patiënt krijgt op verschillende plekken eenduidige informatie;
 3. patiënt weet welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding SMR;
 4. zorgverleners zijn zich bewust van de noodzakelijke mentale verandering en proberen die te stimuleren;
 5. de kwaliteit van de begeleiding SMR is gewaarborgd.

Om deze vijf doelstellingen te behalen, zijn er verschillende acties ondernomen voorafgaand of tijdens de SMR pilot. Deze acties zijn de ontwikkeling van een model met verschillende SMR begeleidingsmogelijkheden voor de regio Zwolle;

 • de ontwikkeling van een SMR handleiding voor deelnemende POH’ers en een SMR werkboek voor deelnemende patiënten;
 • de publicatie van een overzicht met geadviseerde folders, apps en websites vanuit de SMR werkgroep op de website van Medrie;
 • de organisatie van intervisiebijeenkomsten met bespreking van casuïstiek; -
 • het aanbod van de Stimedic basiscursus aan deelnemende POH’ers voorafgaand aan de SMR pilot.

Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten van de SMR pilot samengevat:

 • In totaal zijn 415 patiënten geïncludeerd in de SMR pilot.
 • 106 patiënten (26%) waren chronische zorg patiënten (DM, COPD of VRM).
 • Het gemiddeld aantal stoppogingen was 2,5.
 • 82% van de patiënten (n=341) gebruikte hulpmiddelen (vaak Champix of nicotinepleisters).
 • 99% van de patiënten (n=410) is individueel begeleid door de POH’er met een gemiddelde van 2,5 consult per patiënt (voornamelijk telefonisch).
 • De gemiddelde totale behandeltijd was 70 minuten.
 • Direct na de SMR begeleiding is 49% van de patiënten gestopt met roken (n=204).
 • Na zes maanden was nog 31% (n=97) gestopt.
 • En na 12 maanden was dit nog 13% (n=25).
 • De resultaten zijn vergelijkbaar met de Isala en landelijke data (voor zover beschikbaar).

Op 13 november 2018 heeft de laatste SMR intervisiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze laatste intervisiebijeenkomst is een peiling gehouden onder de aanwezige praktijkondersteuners wat betreft hun ervaringen met de pilot. Praktijkondersteuners gaven tijdens deze peiling aan dat:

 • het nu duidelijk is welke SMR mogelijkheden er zijn; 
 • de SMR handleiding en het SMR werkboek voldoende bruikbaar waren bij SMR begeleiding;
 • folders, apps en websites soms gebruikt werden;
 • de Stimedic basiscursus in combinatie met de intervisiebijeenkomsten voldoende ondersteunend waren om patiënten te kunnen begeleiden bij het stoppen met roken;
 • de praktijkondersteuners zelf geen groepsbegeleiding SMR zouden willen geven.

De resultaten zullen voorgelegd worden in de kwaliteitsteams en in januari 2019 zal de Regioraad een besluit nemen wat betreft het vervolg van de pilot.Contact

Melanie Kok

m.kok@medrie.nl