Registratie LSP ketenzorg

In 2020 gaat Ozis ketenzorg, de digitale snelweg tussen het his en Portavita, sluiten. Hiervoor in de plaats komt LSP ketenzorg. LSP ketenzorg is wat anders dan LSP waarneming!

Uit een enquête door Medrie, onder de praktijkondersteuners, blijkt dat een meerderheid van de praktijken de patiënt in het verleden geen toestemming heeft gevraagd voor registratie in Portavita. Bij LSP ketenzorg kan een patiënt niet deelnemen aan de keten als er geen toestemming gegeven is en geregistreerd staat in het his.  In het dossier van de patiënt moet aangegeven worden of een patiënt toestemming geeft m.b.t. de ketenzorg voor het uitwisselen van gegevens via LSP ketenzorg. Helaas zijn niet alle hissen hier al klaar voor. Om er toch alvast mee aan het werk te kunnen hebben we de volgende tip:
De praktijkondersteuner vraagt in het consult bij iedere patiënt of hij/zij toestemming geeft voor het registreren van de gegevens in Portavita voor uitwisseling van medische gegevens bij de behandeling van hun chronische ziekte waarvoor de patiënt op het spreekuur komt.

Mocht de patiënt meer informatie willen is er een folder voor de patiënt van vZVZ. De voorlichtingsfolder ketenzorg vind je hier.

In Medicom registreer je dit d.m.v. een ruiter. Medicom kent vrije ruiters, dat zijn ruiters die nergens anders aan verbonden zijn, de ruiters Z2 t/m Z6. In de praktijk spreek je af dat je bijvoorbeeld Z2 gebruikt als de patiënt wel toestemming geeft en Z3 als de patiënt geen toestemming geeft. Dan kan de praktijkondersteuner tijdens het consult direct de ruiter geven die van toepassing is bij deze patiënt.
Tegen de tijd dat Medicom klaar is voor de officiële registratie van LSP ketenzorg, dan kun je via de Q module de betreffende ruiters uitdraaien en het dan op de juiste wijze registreren in het dossier van de patiënt.