Release Portavita

Donderdag 11 januari worden o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd:
- Vanaf deze release wordt het onderzoek ‘risiocfactoren’ beschikbaar gesteld voor alle behandelingen
- In deze release worden ook voor de SOEP regels de historisch ingevoerde waarden in het groen getoond.
- In het insulinedagboek wordt de insuline aangeduid met een afkorting van de merknaam van die medicatie. Dit wordt nu vervangen door een korte beschrijving van de werking van de medicatie. Dit verandert ook in het digitaal logboek van de patiënt mits er voor de patiënt is aangegeven dat deze insuline gebruikt.
- Omnihis: Portavita past per 11 januari haar systeem aan waardoor labbepalingen die via OZIS zonder eenheid worden verstuurd toch kunnen worden geïmporteerd.
- De naam ‘Portavita KIS’ wordt gewijzigd in 'Portavita Health Management Platform' (Portavita HMP).
 
Verder: Voor een goede werking van het systeem in de verschillende beschikbare internetbrowsers, ondersteunt Portavita steeds de laatste versies. Portavita ondersteunt voor Firefox alle versies vanaf 52 en voor Chrome vanaf versie 55. De ondersteuning van de oudere versies vervalt op een gegeven moment. Deze verouderde internetbrowsers kunnen nog wel gebruikt worden maar Portavita kan niet garant staan voor een goede werking van het systeem.
Voor meer en uitgebreidere informatie, inclusief schermafbeeldingen, over deze punten kunt u het opleverdocument nalezen.