Release Portavita 4.21.0

De procedure om patiëntgegevens te wijzigen is aangepast. Eerst kwam men op een tussenscherm terecht met aparte links om de aanmeldgegevens, contactpersonen of de toegangsgegevens te wijzigen. Deze tussenstap is eruit gehaald zodat men direct in het scherm de gegevens kan wijzigen. Ook is het MDO-menu iets aangepast en is de ziektelastmeter nu als filter beschikbaar in Analytics. Zie het opleverdocument voor meer informatie.