Release Portavita 8 februari

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
- Controlebeleid GPZ: Bij patiënten met COPD kunt u voor zowel astma als COPD aangeven of een patiënt GPZ heeft of niet.
Dit is verwarrend, immers wij ‘doen’ als Medrie niets met astma.
De verwarring ontstaat omdat, zodra op het tabblad ‘controlebeleid’ wordt geklikt, GPZ astma als eerste/bovenaan staat, een vergissing is dan ook snel gemaakt.
In de komende release wisselt controlebeleid astma van plaats met controlebeleid COPD, waardoor dus eerst het controlebeleid COPD
wordt getoond en daar rechts van het controlebeleid Astma.
- Voor startende ketenpartners, maar ook ketenpartners die al langer met Portavita HMP werken, is er
nu een instructievideo toegevoegd. De video 'Introductie Ketenpartners' is terug te vinden onder
'Instructies' op de homepagina. Onder 'Instructies' staat ook de handleiding 'Handleiding ketenpartner'.