Samenwerken in de wijk

Voor het bevorderen van een gezonde populatie is een goed samenwerkende wijkinfrastructuur evident gebleken. Vanuit de O&I hopen we op korte termijn de contractering met Zilveren Kruis hiervoor rond te hebben en u te kunnen ondersteunen bij ‘Samenwerken in de wijk’.

Zodra de overeenkomst hierover definitief is ontvangt u nadere informatie. Hoe u hier zelf mee aan de slag kunt gaan, wat hierin wordt gevraagd en wat wij hierin kunnen bieden. Ondertussen lopen er diverse activiteiten ter ondersteuning van ‘samenwerking in de wijk’.  In de laatste regioraad hebben we stil gestaan bij het thema ‘samenwerking’ en hoe we dat zien voor ‘samenwerking in de wijk’. Het kwaliteitsteam ouderenzorg werkt hard aan het ‘zorgprogramma kwetsbare ouderen’ wat als handreiking kan worden gebruikt voor samenwerking in de wijk rondom kwetsbare ouderen.

Ondertussen worden er vanuit Medrie ook contacten gelegd met de gemeenten, thuiszorgorganisaties en provincie om te verkennen hoe regiobrede ondersteuning kan worden geboden. Tijdens ons symposium in de Meerpaal in December bleek dat ‘positieve gezondheid’ een goed bruikbare visie is voor meerdere zorgaanbieders (ouderenzorg, GGZ, gemeenten, paramedici,  etc.) om als gezamenlijk vertrekpunt te dienen voor ‘samenwerken in de praktijk’. De provincie Flevoland heeft eveneens de ambitie uitgesproken om een beweging m.b.t. ‘positieve gezondheid’ op gang te willen brengen en te ondersteunen. Mocht u het Medrie symposium ‘Positieve gezondheid’ in December gemist hebben dan is er opnieuw een gelegenheid om deze te bezoeken op 31 Januari (georganiseerd door de provincie Flevoland). Als u hier klikt vindt u de uitnodiging en de mogelijkheid om u aan te melden.