Samenwerken in de wijk

Vorige week zijn vertegenwoordigers van de cliëntenraad en een groep van huisartsen en praktijkmanagers uit de regio’s Flevoland, Zwolle en Hardenberg met veel ervaring in ‘samenwerken in de wijk’ met elkaar in gesprek geweest over het kwaliteitskader wat Medrie zal hanteren bij de contractering in de wijk. Het concept van prof. Jan Kremer ‘Kwaliteit is wat we samen goede zorg vinden’ blijkt een goed hanteerbare basis te zijn voor ‘samenwerking in de wijk’.
Binnenkort volgt de informatie over hoe u de module ‘samenwerken in de wijk’ kunt contracteren.
Hier vindt u ter inspiratie alvast de NHG Praktijkhandleiding ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk’.