Samenwerkingsafspraak met de Tweede Lijn in de GGZ vanaf nu van kracht

Het polderoverleg tussen de huisartsen en de Tweedelijns GGZ-instellingen in de polder begint tot concrete afspraken te leiden. We hopen dat het zal helpen de wachttijden in de GGZ  te beperken. Zie ook http://wegvandewachtlijst.nl/  (zo kan het ook/ samenwerking Flevoland) 

Vanaf 1 maart is de volgende afspraak van kracht:
Een verwijzing wordt op korte termijn gescreend door de GGZ-instelling en binnen twee weken hoort de verwijzer of de patiënt zal worden uitgenodigd voor een intake of niet.

Aan deze afspraak zijn twee voorwaarden verbonden:
- De verwijzer maakt gebruik van het NHG GGZ-verwijsformat. Dat is het format dat ook door de meeste GGZ-instellingen in Zorgdomein wordt gebruikt. Het formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
- De zorginstelling is in staat geweest de cliënt te bereiken. (Sommige instellingen nemen eerst telefonisch contact op met de cliënt).

Aan andere afspraken wordt nog gewerkt:
-  Als een zorginstelling na een eerste screening besluit een patiënt niet uit te nodigen voor een intake wordt geadviseerd bij welke instelling een patiënt beter op zijn plaats is.
-  Als tijdens de intake blijkt dat de patiënt toch niet op de juiste plek is, dan zorgt de zorginstelling zelf voor doorverwijzing naar een andere instelling.
Deze laatste afspraken vragen veel overleg en afstemming. Niettemin hebben we goede hoop dat ze voor de zomer geeffectueerd kunnen worden.

Melden klachten, suggesties, etc
Mochten afspraken toch niet lopen zoals hierboven beschreven dan horen wij dit graag per mail. Opmerkingen, klachten, suggesties s.v.p. doorgeven aan flevoland@medrie.nl.