Scholing 'Urgentie denken voor huisartsen' (E-learning)

Triage zorgt er voor dat een patiënt op de juiste tijd bij de juiste hulpverlener komt.  Dit vereist denken in toestandsbeelden en urgenties. De triagisten met wie u samenwerkt, verrichten telefonische triage volgens de urgentiegerichte denkroute: zij proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de toestand en conditie van een patiënt, zonder dat zij hem zien. 

Tijdens het doorlopen van deze E-learning krijgt u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist.  Hierdoor krijgt u meer grip op de triage, versterkt u de basis voor overleg en samenwerking met de triagist en komt u samen tot een besluit voor de patiënt. Deze E-learning-module verschaft u als huisarts inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Hierdoor kunt u haar ondersteunen bij de triage, vanuit eenzelfde kader van toestandsbeelden, klachten en symptomen.  U leert onder meer dat de urgentiegerichte denkroute verschilt van de diagnostische denkroute.  Via een aantal casussen oefent u de toepassing van urgentiedenken vanuit de zienswijze van de triagist.

Welke vragen stelt zij aan de patiënt? Tot welke actie leidt dat en hoe reageert zij op deze reactie? Welke urgentiecode past bij het toestandsbeeld, de symptomen, klachten en context? Bij Medrie aangesloten huisartsen en waarnemers die dienst doen op de Huisartsenpost.

Meer informatie en inschrijven
Inschrijven kan tot 31 december 2018
Meer info en aanmelden