SMR ketenpatiënten niet declareren

Voor patiënten die zijn opgenomen in een ketenzorgprogramma (DM, COPD en VRM), mag 'stoppen met roken', in het kort SMR, niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit is namelijk al opgenomen in het tarief dat wordt ontvangen voor de ketenzorg. Dit geldt ook voor een spirometrie bij patiënten geïncludeerd in het COPD ketenzorgprogramma.

Wanneer voor ketenpatiënten per abuis toch stoppen met roken en/of spirometrie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, wordt de declaratie door Medrie bij de verzekeraar voor het ketenbedrag geheel afgewezen. Voor alle partijen kost het dan veel tijd en moeite om een en ander terug te draaien. Graag uw aandacht hiervoor.