SMR voor ketenpatiënten niet declareren bij verzekeraar

In dit artikel wat melding maakt van een nieuw stoppen met roken formulier, is verzuimd te melden dat voor patiënten die zijn opgenomen in ketenzorg (DM, COPD, VRM) Stoppen met roken niet mag worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit is namelijk al opgenomen in het tarief dat wordt ontvangen voor de ketenzorg.

Wanneer voor ketenpatienten per abuis toch SMR (of bv voor COPD patiënten een spirometrie) wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar wordt de declaratie door Medrie bij de verzekeraar voor het ketenbedrag geheel afgewezen. Voor alle partijen kost het dan veel tijd en moeite om e.e.a. terug te draaien. Graag uw aandacht hiervoor.