Spoedzorgdag huisartsen

Iedere huisarts komt vroeg of laat in een spoedsituatie terecht, hetzij tijdens een dienst op de Huisartsenpost of in de eigen praktijk.  Kennis van de ABCDE-methodiek is dan van vitaal belang bij de analyse en beoordeling van de situatie. Medrie organiseert om die reden de Spoedzorgdag met  inspirerende oefening gericht op deze methodiek.

Het programma is ontwikkeld door de Scholingscommissie Spoedzorg en staat onder leiding van de Kaderhuisarts Spoedzorg Anneke Broers. In subgroepjes doorlopen de deelnemers diverse scenario’s en workshops onder begeleiding van collega-huisartsen uit de Medrie regio’s.

Het doel van deze scholing is tweeledig: enerzijds het oefenen met de ABCDE-systematiek voor huisartsen die de methodiek niet in hun opleiding hebben gehad. Anderzijds biedt het een opfris-moment voor de jongere groep huisartsen. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de spoedzorg.

Deelname is gratis en levert 3 punten op.  Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.