Start insulinetherapie in de eerstelijn

Op 7 maart en 13 mei 2019 wordt er een startcursus insulinetherapie aangeboden.
Medrie regio Zwolle organiseert deze scholing samen met de regio's Hardenberg en Flevoland. Om het samen te organiseren hopen we op voldoende deelnemers (minimaal 22) om de scholing door te kunnen laten gaan. 


Kosten
De scholing wordt kosteloos aangeboden voor huisartsen en praktijkondersteuners die zijn aangesloten bij Medrie.
Wanneer er voor de keten diabetes een contract is met Medrie is het volgen van een dergelijke basiscursus verplicht voor zowel huisarts als praktijkondersteuner.

Voor wie is de scholing
De scholing is bedoeld voor praktijkondersteuners en huisartsen die nog niet eerder een dergelijke basiscursus insuline hebben gevolgd. Mocht je dit ooit al hebben gedaan dan kom je in aanmerking voor de vervolgcursus (opvolgavonden). Medrie biedt regelmatig de opvolgavond van Langerhans aan waarbij veel voorkomende casuïstiek en nieuwe trends worden besproken. Het advies is deze  opvolgavond 1 keer per 3 jaar te volgen.

Meer informatie en aanmelden
bekijk onze website voor meer informatie over deze scholing