Stroomschema management COPD

Tijdens de laatste centrale COPD herijkingsbijeenkomst op 8 januari 2019 kwam naar voren dat het ‘Stroomschema management COPD’ zoals weergegeven in het boek Protocollaire Astma/COPD-zorg (editie 2015), een fout bevat. Het correcte schema kunt u hier vinden.