Toestemmingsformulier KIS

Om u als praktijk nog beter te ondersteunen is er vanaf heden een toestemmingsformulier beschikbaar wat kan worden getekend door de patiënt wanneer zijn gegevens worden opgenomen in het KIS.

Een informatiebrief voor de patiënt was altijd al beschikbaar, deze kunt u blijven gebruiken.

Als zorgaanbieder bent u verplicht deze toestemming te vragen: “Zorgaanbieder draagt zorg voor vrijelijk gegeven, specifieke en ondubbelzinnige, bij voorkeur schriftelijke, toestemming van de patiënt voor het toezenden van de noodzakelijke patiëntengegevens aan het KIS dat de Zorggroep gebruikt” (Algemene voorwaarden).

Voor de hierboven genoemde bij voorkeur schriftelijke toestemming kunt u gebruik maken van het toestemmingsformulier. U vindt deze, net als de informatiebrieven, op de website bij elke ketenonderdeel. COPD, Diabetes type 2 en VRM.

Ons advies is de toestemming vanaf heden bij nieuwe ketenpatiënten schriftelijk vast te leggen. Het ondertekende toestemmingsformulier kunt u vervolgens scannen en digitaal bewaren.