Verzoek beoordelen bruikbaarheid keuzetabellen ‘Stoppen met Roken’ en ‘Inhalatorgebruik’

Het Longfonds, DVN, de Patiëntenfederatie Nederland, InEen en NHG (penvoerder) hebben gezamenlijk beslisondersteunende keuzetabellen opgesteld voor een aantal veel voorkomende keuzesituaties:
Welke ondersteuning bij stoppen met roken past het meest bij mij?
Welke inhalator past het meest bij mij?
Deze keuzesituaties en de vragen, die in de tabel staan, zijn door patiënten geselecteerd. De informatie in de tabellen sluit aan bij de betreffende NHG-richtlijnen.

De tabellen zijn bedoeld als aanvulling op het consult. Ze kunnen gebruikt worden om de patiënt te informeren over de voor- en nadelen van de mogelijkheden in de betreffende keuzesituatie. De tabellen kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat een bepaalde keuze kan betekenen voor het leven van die ene patiënt. De definitieve keuzetabellen zullen op Thuisarts te vinden zijn.

Beide tabellen leggen we hierbij in concept aan u als huisarts of praktijkondersteuner voor (zie links hierboven). In deze commentaarronde gaat het om uw mening over de bruikbaarheid van beide tabellen. Beoordeling van een van beide tabellen is vanzelfsprekend ook welkom.
De vragen aan u zijn:
1. Vindt u deze tabel een bruikbare aanvulling op het consult, de richtlijn en de bestaande opties? Kunt u uw antwoord toelichten?
2. Wat is uw mening over de hoeveelheid informatie in de tabel (informatief genoeg, mist u informatie of staat er juist te veel in)?
3. Verwacht u dat deze keuzetabel van meerwaarde is voor het gesprek met de patiënt en kunt u toelichten waarom? Kunt u uw antwoord toelichten?
4. Zou u deze tabel gebruiken? Kunt u uw antwoord toelichten?
5. Zou u deze keuzetabel meegeven aan patiënten? Kunt u uw antwoord toelichten?
6. Heeft u overige opmerkingen of suggesties?
7. Mogen wij u benaderen voor de volgende fase waarin we het daadwerkelijk gebruik van de tabellen willen testen? Indien u als huisarts of praktijkondersteuner nu al kans ziet de tabel met een patiënt te bespreken is dat ook heel mooi en horen we graag uw ervaring.

Uw reactie kunt u sturen aan G.vanderWeele@nhg.org.