Vooraankondiging declaratie Ketenzorg en O&I

De financiering is gewijzigd met een andere werkwijze declareren tot gevolg. Lees hier verder wat dit voor u als huisarts betekent.