VRM: stand van zaken per 1 februari, betere waarden en meer substitutie

Per 1 januari zijn weer 5 praktijken aangesloten bij de keten, op dit moment doen dan ook 63 van de 74 praktijkhouders mee. In totaal zijn er nu per 1 februari 10.938 patiënten geïncludeerd.
Waarvan primair: 8095 patiënten en secundair: 2843 patiënten.
Om aan te kunnen tonen dat VRM zorg nuttig is is per 1 mei 2016 een cohortgroep (patiënten primaire preventie) vastgesteld. Deze groep bestaat nu uit 4500 patiënten.
In de volgende drie afbeeldingen vindt u gegevens van de cohort groep voor wat betreft het percentage patiënten met een RR sys <140, een LDL <2,5 of wat rookt. In de loop van de tijd zijn deze ’scores’ enorm verbeterd.
Naast betere waarden voor bloeddruk, roken en LDL is met Zilveren Kruis afgesproken dat er aantoonbaar patiënten van de tweedelijn naar de eerstelijn worden gesubstitueerd. Ook dit laat een stijgende lijn zien:  Sinds de start van de keten zijn per 1 juli al 504 VRM patiënten vanuit de tweede naar de eerstelijn gegaan. Tevens zijn er nu al 193 patiënten met AF in het KIS opgenomen.
Fijn wanneer u dit allen op de juiste manier registreert: wanneer u patiënten in het KIS als tweedelijnspatiënt markeert en hen vervolgens (er moet minimaal 2 dagen tussen zitten) als eerstelijnspatiënt aanmeldt wordt de betreffende patiënt gemarkeerd als substitutiepatiënt.