VRM: substitutie vanuit de 2e lijn per 1 januari 2019

Met Zilveren Kruis is in 2016 afgesproken dat er aantoonbaar patiënten van de tweedelijn naar de eerstelijn worden gesubstitueerd. Het streven was om 1100 patiënten  voor wat betreft VRM zorg van de tweede naar de eerste lijn te verplaatsen.  Per 1 januari 2019 zijn inmiddels 834 VRM patiënten (797 unieke patiënten) vanuit de tweede naar de eerstelijn gegaan. Tevens zijn er nu 286 patiënten met AF in het KIS opgenomen.
We kunnen dit aantoonbaar maken omdat u op de juiste manier heeft geregistreerd: wanneer u patiënten in het KIS als tweedelijnspatiënt markeert en hen vervolgens (er moet minimaal 2 dagen tussen zitten) als eerstelijnspatiënt aanmeldt wordt de betreffende patiënt gemarkeerd als substitutiepatiënt.
Het verzoek is deze registratie op deze manier te continueren.