Wijziging grondslag indicator exacerbaties benchmark COPD 2018

Voor de benchmark over 2018 wordt de registratie van exacerbaties zelf als grondslag voor de indicator ‘exacerbaties COPD’ gebruikt. De registratie als zodanig wijzigt niet: dit kunt u doen via het onderzoek ‘exacerbatie’. (Eerder was het aantal patiënten met 2 of meer stootkuren in de afgelopen 12 maanden de grondslag voor deze indicator).