Zeer geslaagd symposium Positieve Gezondheid

Woensdagavond 12 december vond in de Meerpaal in Dronten een symposium plaats over positieve gezondheid. Georganiseerd door Medrie regio Flevoland en bedoeld voor zorgprofessionals in de regio.
Na de opening door huisarts en regiodirecteur Berend Jansen nam Carola Penninx huisarts in Meppel ons mee in de beginselen van Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg vaak wel op. Alle aandacht gaat uit naar de klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. In het zogenaamde spinnenweb is Positieve Gezondheid uitgewerkt in 6 dimensies van gezondheid. Door mensen dit spinnenweb te laten invullen krijg je goed in beeld hoe mensen vinden dat het gaat op de verschillende gebieden. En kun je samen het gesprek aan gaan wat mensen zelf belangrijk vinden.
 
Na het plenaire deel konden de aanwezigen 2 van de 4 workshops bezoeken. In de workshop werd het thema Positieve Gezondheid vanuit verschillende invalshoeken belicht: de wijkverpleging, samenwerking tussen 0e en 1e lijn, zingeving en eenzaamheid. Tussendoor was er gelegenheid om verschillende informatiestands te bezoeken. We sloten de avond af met een plenaire paneldiscussie. Huisarts Anthonie van Schothorst gaf aan dat goede samenwerking tussen de 1e en 0e lijn vooral leuk is! Als huisarts heb je meer tijd voor medische zorg en je kunt patiënten die geen medische zorg nodig hebben gericht doorverwijzen naar welzijn. Namens de patiënten noemde Gerard Niens dat patiënten vooral behoefte hebben aan een totaalpakket, positieve gezondheid is zo’n benadering. Sanne Vloet, vlogger met een half miljoen volgers vulde aan dat je jongeren vooral online kunt bereiken. Jongeren met vragen over hun gezondheid zoeken eerst op internet. Ze krijgt veel positieve reactie op haar vlogs over gezonde voeding en bewegen. Wethouder Elly van Wageningen van Gemeente Lelystad ziet voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd als verbinder tussen groepen zorgverleners. Gia Wallinga directeur van Icare is blij dat de wijkverpleegkundige weer diagnoses mag stellen in plaats van alleen handelingen verrichten. We zijn weer terug bij 15 jaar geleden toen het benaderen van de patiënt als geheel ook gemeengoed was. Ze vindt het vooral leuk dat iedereen nu dezelfde taal spreekt!

Presentaties