No show beleid

No show beleid
Als een patiënt herhaaldelijk niet verschijnt bij controleafspraken en niet reageert op uitnodigingen voor controleafspraken kan een huisarts de afweging maken om deelname aan het ketenzorgprogramma eenzijdig te beëindigen.

direct naar -> No show advies
direct naar -> Stroomschema
direct naar -> Voorbeeldbrieven