Oogfoto - afspraak inplannen voor patiënt

Fundusfoto
De richtlijn diabetische retinopathie uit 2006 is onlangs herzien. Een grote wijziging van deze herziening is dat de screeningstermijn is vergroot: van 2 jaar naar 3 jaar. Mits de uitslagen van de fundusfoto goed zijn.

Indicaties eerstelijns oogzorg
- Bij een patiënt waarbij DM2 wordt geconstateerd wordt binnen drie maanden een eerste fundusfotoscreening verricht;
- Patiënt met DM2 zonder DRP gedurende twee jaar komt eenmaal in de drie jaar in aanmerking voor een fundusfoto;
- Bij patiënten met DM2 en tekenen van geringe rethinopatie bepaalt de teleconsulent de frequentie.

 - Patiënt met (mogelijk langer bestaande) sterk ontregelde DM2 (Hba1c >86mmol/mol) wordt verwezen voor een fundusfotoscreening, alvorens behandelaar start met insulinetherapie, tenzij er een fundusfoto zonder retinopathie is < één jaar geleden. De praktijkondersteuner adviseert de patiënt een afspraak te maken voor een fundusfoto op één van de volgende locaties en geeft hiervoor een patiëntenkaartje mee:

- Elburg 
- Genemuiden 
- Heerde
- Heino 
- Kampen 
- Zwolle 

De patiënt maakt zelf een afspraak.
Mocht dit niet lukken dan kan de praktijkondersteuner een afspraak in plannen en de bevestigingsbrief aan de patient meegeven of opsturen.

In Heerde maakt de praktijkondersteuner een afspraak in de digitale agenda.

Inclusie fundusfotografie
Ter voorkoming van retinopathie wordt in principe eens in de twee jaar een fundusfoto gemaakt bij patiënten met DM2. 
Patiënten met een lage levensverwachting hebben weinig baat bij een fundusfoto en hoeven dus niet doorgestuurd te worden. Dit kun je als praktijk samen met de patiënt bepalen.

Verslag fundusfotografie in KIS en HIS
Binnen zes weken na het maken van de fundusfoto ontvang je een verslag in het KIS en het HIS via KSYOS. In het verslag staat een advies van de grader wat te doen met deze uitslag.

Uitslag fundusfotografie
Klik hier voor een schematische weergave.

Afwijkende uitslag
Indien de grader adviseert de oogarts te consulteren, dan kan dit via een teleconsult.

Oogspiegelspreekuur
Als een foto niet beoordeelbaar is, wordt de patiënt door Medrie opgeroepen voor het oogspiegelspreekuur. De praktijk hoeft deze patiënt niet in te sturen.

Indicaties voor patiënten die rechtstreeks verwezen worden naar de oogarts:
- Patiënt met DM2 en (reeds bekend met) matige of ernstige retinopathie;
- Patiënt met DM2 met reeds bekende oogheelkundige co-morbiditeit, waarbij onderzoek middels een fundusfoto niet goed uitvoerbaar is. De huisarts
  verwijst naar de oogarts middels zorgdomein. In het KIS in de memo vermeldt de praktijkondersteuner dat patiënt
  niet meer in aanmerking komt voor fundusfotoscreening in de eerstelijns.

Het uiteindelijke resultaat van de stap controleren retina, wat tegelijkertijd de input is voor de volgende stap in het proces, is:
- Uitslag fundusfoto
- Terugrapportage in KIS

Terug naar zorgproces