Ouderenzorg

Diagnose- en interventiebox voor opvolging bij dementie
In het kader van het project Langer Vitaal heeft Kaderhuisarts ouderenzorg Dieter Boswijk met ondersteuning van Henk Bloten een diagnose en interventie box opgesteld voor de opvolging bij dementie. Ook is er een document opgesteld met contactgegevens van specifieke hulpinstanties. Deze documenten kunt u vinden op intranet (inlog vereist)

Handreiking kwetsbare ouderen
Op 31 mei 2016 is het project langer vitaal afgerond met een bijeenkomst. Daar is onderstaande handreiking vastgesteld als basis voor de ouderenzorg in iedere Hagro.
handreiking kwetsbare ouderen

Pilot Vroegopsporing en de Transmurale Zorgbrug Vechtdal
Op 18 september is de pilot Vroegopsporing en de Transmurale Zorgbrug Vechtdal gestart. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de eerste- en tweedelijn is een transmuraal zorgproces Vroegopsporing en Transmurale ZorgBrug ontwikkeld.
De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg. Het ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Voor meer informatie lees de  toelichting bij de pilot
Voor de Vroegopvolging en de Transmurale Zorgbrug zijn zorgprocessen gemaakt en zijn de handelingen in een processchema opgenomen:
beschrijving proces vroegopsporing                          beschrijving zorgproces transmurale zorgbrug vechtdal

de patientenfolders vindt u hieronder:
folder ouderen in het ziekenhuis                                folder transmurale zorgbrug

Voor vragen neem contact op met Erna de Boer (e.boer@sxb.nl)  of Leonie Meindertsma