Privacybeleid

Medrie hecht veel waarde aan het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle gegevens die nodig zijn voor de zorg aan patiënten en de bedrijfsvoering.

In het privacyreglement is vastgelegd welke gegevens worden opgeslagen en hoe hier mee wordt omgegaan. In de procedure datalekken is beschreven hoe in geval van een beveiligingsincident degenen die toegang hebben tot de registratiegegevens een mogelijk datalek dienen te melden aan Medrie. In dezelfde procedure is beschreven hoe Medrie handelt in geval van een mogelijk datalek.

Privacyreglement

Procedure melding datalekken