Professioneel zijn en blijven

Medrie vindt het belangrijk dat aangesloten zorgprofessionals voldoende toegerust zijn om ketenzorg te leveren. Dit faciliteren we door kennismakingsgesprekken en scholingen te organiseren:

Professioneel zijn en blijven

Beleidsafspraak met betrekking tot het niet voldoen aan de afspraken.

Rekentool Poh-S