Professioneel zijn en blijven

Medrie vindt het belangrijk dat aangesloten zorgprofessionals voldoende toegerust zijn om ketenzorg te leveren. dit faciliteren we door kennismakingsgesprekken en scholingen te organiseren.

De voorwaarden voor de huisartsen om deel te nemen aan de ketenzorg:
- voor DM2
- voor COPD
- voor VRM

Zorgprogramma's
DM2 zorgprogramma
COPD zorgprogramma
VRM zorgprogramma

Scholing
Scholingsaanbod Flevoland

Indien niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken gaan we daar op de volgende manier mee om
- Beleid t.a.v. niet nakomen van afspraken door zorgverleners