Professioneel zijn en blijven

Professioneel zijn en blijven
Medrie vindt het belangrijk dat aangesloten zorgprofessionals voldoende toegerust zijn om ketenzorg te leveren.
Dit faciliteren we door kennismakingsgesprekken en scholingen te organiseren.
Bekijk het proces professioneel zijn en blijven.

Zorgprogramma's (in het betreffende schema klikt u op een blokje voor de samenwerkingsafspraken)
COPD zorgprogramma        
DM2 zorgprogramma
VRM Zorgprogramma

Voorwaarden voor de huisarts
Voorwaarden voor de huisarts om deel te nemen aan de ketenzorg COPD.
Voorwaarden voor de huisarts om deel te nemen aan de ketenzorg DM2.
Voorwaarden voor de huisartsen om deel te nemen aan de ketenzorg VRM.

Niet voldaan aan de gemaakte afspraken
Indien niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken is dit het beleid niet nakomen afspraken door zorgverlener.