Samenwerkingspartners

De huisartsenpost Lelystad werkt samen met de MC Groep, de huisartsenpost is gevestigd in het ziekenhuis naast de spoedeisende hulp.

De huisartsenpost Emmeloord is gehuisvest in het Antonius Ziekenhuis. Zij werkt nauw samen met de spoedpost. Tevens is er een spoedapotheek in het ziekenhuis gevestigd. De spoedapotheek is een samenwerking tussen de apotheekhoudende huisartsen, apothekers en het Antonius Ziekenhuis.

GGD Flevoland
De huisartsenposten en dienstenstructuur hebben samenwerkingsafspraken met de GGD Flevoland waar ook de ambulancevoorziening onder valt.