Spiegelbijeenkomst 2017

Op 17 mei 2017 vond de 12e editie van de spiegelbijeenkomst plaats.
Hieronder vindt u de presentaties.
- Presentatie Kees de Visser - Benchlearning, de eerste 10 jaar na de diagnose diabetes type 2
- Presentatie Guy Rutten - Behandeling van diabetes type 2; de eerste klap is een daalder waard

Deelsessies
- Presentatie Esther de Braal - RR meten in 30 minuten
- Presentatie Huib Kip - Is bloedglucose meten weten en de sensormeting helemaal het einde?
- Presentatie Marise Kasteleyn - De impact van e-health op de zorg van morgen
- Presentatie Karin Klooster - Nieuwe aanvullende behandelingen voor patiënten met ernstig COPD 
   Deel 1
   Deel 2
   Deel 3
Ervaringen met welzijn