Start VRM keten

Per kwartaal instappen in de VRMketen
Vanuit het werkveld krijgen we vragen of er later dan 1 januari 2016 kan worden aangehaakt bij VRM keten:
Per kwartaal kun je aanhaken bij de VRM keten. Het instapmoment bepaal je als praktijk zelf. Bij Zilveren Kruis kun je aangeven in welk kwartaal je wilt starten door een mail te sturen naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. De kwartalen dat je nog niet mee doet aan de keten, ontvang je financiering via de Poh-S gelden van Zilveren Kruis (aantal kwartalen x € 0,45 per patiënt) . Vanaf het kwartaal dat je aanhaakt bij de VRM keten krijg je uitbetaald via de DBC bij Medrie.

Deelname na praktijk op orde
Als je het traject praktijk op orde hebt doorlopen en patiënten in het KIS staan, gaan we ervan uit dat je ook deelneemt aan de VRM keten.

Peildatum voor de declaratie
Voor deelname en uitbetaling is het van belang dat de patiënten op de eerste van het kwartaal geactiveerd zijn in het KIS.

Kies jij voor VRMzorg?
Dan voldoe je aan de volgende voorwaarden:

- Werken aan de regionale doelen en focus door zorg te leveren volgens het zorgprogramma, die gebaseerd is op de NHG standaard en de Zwolse werkafspraken.
- Registratie van zorg en declaratie vinden plaats in het KIS.
- Werkafspraken in de praktijk zijn gemaakt: het is duidelijk wat de taken zijn en welke verantwoordelijkheden van de huisarts, praktijkondersteuner en assistente zijn.
- Samenwerkingsafspraken met andere ketenpartners zijn gemaakt.
- Praktijkprotocol VRM dat up to date is en aanwezig is.
- Praktijkondersteuner met voldoende FTE.
- Aanwezigheid op de spiegelavond
- ls de praktijkassistent die de bloeddruk meet: is bekwaam in het meten van de bloeddruk, zowel handmatig als elektronisch en weet hoe dit in het KIS geregistreerd moet worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carla Klaasen, programmamanager ketenzorg. c.klaasen@medrie.nl