Uw COPD dossier

Uw huisarts/POH noteert zijn bevindingen in het dossier. Wanneer u wordt verwezen naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de diëtiste, heeft de diëtiste inzage in dat deel van het dossier wat voor haar van toepassing is en wat voorheen op de verwijsbrief werd geschreven. U moet dan denken aan gegevens over medicatie en bloeduitslagen. U kunt ook zelf toegang krijgen tot uw dossier.  U kunt dan te allen tijde uw dossier raadplegen en u heeft inzage in uw bloeduitslagen, meetwaarden en de bevindingen die door de huisarts, diëtist, etc zijn genoteerd tijdens een consult. Ook kunt u via dit systeem zelf vragenlijsten over uw welbevinden invullen welke dan direct in het dossier komen. Stem wel goed met uw praktijkondersteuner af hoe u laat weten dat u informatie heeft ingevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw praktijkondersteuner, zij kan u een account geven voor uw eigen dossier. Een informatiebrief vindt u hieronder.

Informatiebrief

Handleiding patiëntenportaal