Uw VRM dossier

Uw huisarts/POH noteert zijn bevindingen in het dossier. Wanneer u wordt verwezen naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de diëtist, heeft de diëtist inzage in dat deel van het dossier wat voor haar van toepassing is en wat voorheen op de verwijsbrief werd geschreven. U moet dan denken aan gegevens over medicatie en bloeduitslagen. U kunt ook zelf toegang krijgen tot uw dossier.  U kunt dan te allen tijde uw dossier raadplegen en u heeft inzage in uw bloeduitslagen, meetwaarden en de bevindingen die door de huisarts, diëtist, etc zijn genoteerd tijdens een consult. Neem voor meer informatie contact op met uw praktijkondersteuner, zij kan u een account geven voor uw eigen dossier.

Informatiebrief

Handleiding patiëntenportaal