Uw zorggroep

De zorg aan een bepaalde groep chronische patiënten is georganiseerd in zorggroep Charis en valt onder Medrie Regio Hardenberg. De zorggroep is opgericht door huisartsen in de regio Hardenberg.

De zorggroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van de uitvoering van ketenzorgprogramma’s als VRM, COPD en diabetes volgens afspraken in de betreffende zorgstandaarden. De huisartsen hebben hierbij de regie en werken daarbij samen met andere zorgverleners.

Ook de financiering van de ketenzorg is in handen van de zorggroep. De zorggroep ontvangt de facturen van de gecontracteerde zorgverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtiste en oogarts. Dit betekent dat de kosten van deze ketenzorg niet van invloed zijn op uw te betalen eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

Huisartsen die deelnemen aan de zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zo wordt jaarlijks getoetst of de ketenzorg in de regio aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Wetenschappelijk onderzoek

In de afgelopen 10 jaar is uit onderzoek gebleken dat de juiste zorg bij patiënten met diabetes type 2 tot gevolg heeft dat de kans op complicaties sterk vermindert. Eenzelfde onderzoek wordt sinds een aantal jaar uitgevoerd voor COPD en sinds 2016 ook voor VRM. Daartoe worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het Kenniscentrum voor Ketenzorg te Zwolle. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw huisartsenpraktijk aangeven en worden uw gegevens niet gebruikt.