Veelgestelde vragen Huisartsenpost Lelystad

Vraag

Antwoord

Algemeen

Wat betekent het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen voor de huisartsenposten van Medrie in Flevoland?

Op dit moment verandert er niets in de dienstverlening van de huisartsenposten. De huisartsenposten in Lelystad, Emmeloord en Dronten zijn tot nader order gewoon open. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u hierover informeren via onze website.

Over welke ziekenhuizen en huisartsenposten gaat het?

IJsselmeerziekenhuizen, onderdeel van de MC groep, zijn 25 oktober failliet verklaard. IJsselmeerziekenhuizen heeft locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten. Alleen in Lelystad is de huisartsenpost gevestigd in het IJsselmeerziekenhuis (locatie Zuiderzeeziekenhuis). In Emmeloord en Dronten is dit niet het geval.

Heeft het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen ook consequenties voor de huisartsenposten in Emmeloord en Dronten?

Nee, het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen heeft geen consequenties voor de huisartsenposten in Emmeloord en Dronten. Hier zijn de huisartsenposten namelijk niet in de IJsselmeerziekenhuizen gevestigd.

Hoe gaat het verder met het Zuiderzeeziekenhuis?

Dat weten wij niet. We verwijzen voor het antwoord op deze vraag naar de website van de IJsselmeerziekenhuizen.

 

Huisartsenpost Lelystad

In de krant staat dat de spoedeisende hulp in Lelystad dicht is. Geldt dit ook voor de huisartsenpost?

De Spoedeisende Hulp in Lelystad blijft tot en met 29 november open van 8.00 tot 20.00 uur, zowel door de week als in het weekend.

De Huisartsenpost Lelystad is gewoon open. De Huisartsenpost krijgt ’s nachts extra ondersteuning van een medisch-geschoold medewerker met ervaring in de spoedeisende zorg. Ook is er een extra ambulance beschikbaar bij de huisartsenpost voor vervoer van patiënten naar de Spoedeisende Hulp van omliggende ziekenhuizen.

Blijft de Huisartsenpost Lelystad open?

Op dit moment verandert er niets in de dienstverlening van de Huisartsenpost Lelystad. De huisartsenpost is tot nader order gewoon open. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u hierover informeren via onze website.

Waar moet ik naar toe als de Huisartsenpost Lelystad dicht is?

Deze situatie is op dit moment niet aan de orde. De huisartsenpost in Lelystad is gewoon open.

Houden we wel goede zorg in Flevoland?

Zoals u in de media kunt lezen, hebben zich meerdere kandidaten gemeld voor overname van het ziekenhuis in Lelystad. De kans neemt daarmee toe dat een groot deel van de ziekenhuiszorg behouden blijft voor de inwoners van Lelystad. En dat is goed nieuws. Toch zijn er ook vragen en onzekerheden over het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulp en verloskunde uit Lelystad.

Huisartsen en Medrie nemen intensief deel aan de verschillende overleggen. Ons doel is goede en veilige spoedeisende (huisartsen)zorg te organiseren voor de inwoners van Lelystad. Daar werken we op dit moment hard aan.

Versie woensdag 7 november 2018