Vergoeding Fysiotherapie

De vergoeding rondom fysiotherapie is niet altijd duidelijk voor iedereen. Inmiddels hebben we met de (meeste) fysiotherapeuten afgesproken dat zij de patiënt bellen wanneer er via het KIS een verwijzing binnenkomt. De fysiotherapiepraktijk kan dan vervolgens, alvorens een afspraak te maken, met de patiënt bespreken wat de eventuele financiële consequenties zijn. Hopelijk voorkomen we zo dat dit een discussiepunt wordt tussen POH en patiënt, bovendien is het voor POH’ers ondoenlijk om van elke betrokken zorgverlener, die niet is opgenomen in de keten, bij te houden wat er nu wel en niet wordt vergoed uit de basisverzekering of aanvullend pakket. Zorg verleend door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten met de zorggroep, wordt betaald uit het ketentarief en wordt dus niet verrekend met het eigen risico van de patiënt, dit betreft bv diëtetiek, fundusfotoscreening, laboratoriumkosten (mits aangevraagd op het juiste formulier), KIS consultatie internist en de diabetesverpleegkundigen van ZONL.

Ter informatie hieronder een toelichting op de vergoeding.

COPD patiënten met GOLD 2, 3 en 4 (chronische indicatie): Sinds 1 januari 2013 komen mensen met COPD stadium 2, 3 en 4 in aanmerking voor volledige vergoeding van fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit het basispakket. LET OP: de eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening (indien men daarvoor niet aanvullend verzekerd is). Dit geldt alleen voor de eerste verwijzing. De jaren daaropvolgend vallen alle behandelingen dus onder de basisverzekering waarbij dan wel het eigen risico wordt aangesproken. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren om ook de eerste 20 behandelingen niet zelf te hoeven betalen. Een verwijzing is vereist.

COPD patiënten met GOLD 1 (geen chronische indicatie): Voor mensen zonder chronische indicatie is het mogelijk deel te nemen aan een beweegprogramma. Deelname aan een beweegprogramma COPD is bedoeld voor mensen die door hun ziekte of klacht meer zouden moeten bewegen, maar dit niet kunnen. In een beweegprogramma leren zij van een fysiotherapeut zelfstandig te bewegen, zodat zij dit ook na het beweegprogramma kunnen voortzetten. Een beweegprogramma heeft over het algemeen een duur van drie maanden. Deze beweegprogramma’s worden alleen vergoed uit de aanvullende verzekering en mogen alleen worden aangeboden door zogenaamde pluspraktijken. Een verwijzing is vereist. Niet alle verzekeraars bieden deze beweegprogramma’s aan en daarbij zijn de criteria om ervoor in aanmerking te komen niet bij elke verzekeraar gelijk. Lastig dus om als POH te bepalen of dit voor een patiënt inderdaad vergoed wordt uit de aanvullende verzekering.

Voor Zilveren Kruis verzekerden geldt: COPD met een
- Matige tot lichte ziektelast
- Een longfunctiewaarde van FEV1/VC<0,7
- Een benauwdheidsscore >2 op de MRC schaal
- Een CCQ score >1 tot 1,7

Voor meer informatie is het advies contact op te nemen met de fysiotherapiepraktijk waarmee je samenwerkt.