Voetzorg

Vergoeding Voetzorg 

Voetzorg bij patiënten met SIMS 1 wordt in principe niet  vergoed vanuit de basisverzekering, mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het advies is patiënten hun polis goed na te laten kijken om ongewenste situaties te voorkomen.
Vergoeding vanuit de basisverzekering voor medisch noodzakelijke voetzorg vindt alleen nog plaats vanaf zorgprofiel 2. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.

Uitzondering voor sommige patiënten met SIMS 1
Wanneer er SIMS 1 is vastgesteld en er is tevens sprake van andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico verhogen op diabetische voetproblemen vindt de vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg nog wél plaats vanuit de basisverzekering. Een toelichting hierop vindt u hier. Er is in dat geval sprake van zorgprofiel 2. Het is wel noodzakelijk, in verband met de vergoeding vanuit de basisverzekering, dat de eerste screening/behandeling wordt uitgevoerd door een podotherapeut. De podotherapeut stelt namelijk eerst het behandelplan vast en zal vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures, in de regio de voetzorg uitvoeren.

Patiënten bij wie SIMS 2 of hoger is vastgesteld
Patiënten waarbij SIMS 2 of hoger is vastgesteld vallen altijd in zorgprofiel 2 of hoger en voor hen vindt vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg dus ook plaats vanuit de basisverzekering, mits het behandelplan eerst is opgesteld door een podotherapeut. Dat is de reden dat elke patiënt vanaf zorgprofiel 2 altijd eerst naar de podotherapeut zal worden verwezen. De podotherapeut zal vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures, in de regio de voetzorg uitvoeren.

Praktische informatie vindt u hier.

Inhoudelijk informatie is beschikbaar in de vernieuwde voetzorgmodule.

De (terug)verwijsafspraken vindt u hieronder.
Stroomschema

Samenvattend

SIMS                           

Zorgprofiel        

 Voetbehandelaar    

Vergoeding uit                 

SIMS 1 zonder andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico op diabetische voetproblemen verhogen

Zorgprofiel 1

Pedicure

Mogelijk vanuit aanvullende verzekering, indien afgesloten.

SIMS 1 met andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico op diabetische voetproblemen verhogen

Zorgprofiel 2

Eerst naar podotherapeut. Podotherapeut zal uitvoer voetzorg afstemmen met pedicure.

Basisverzekering (wordt niet met het eigen risico verrekend).

SIMS 2 of meer

Zorgprofiel 2 of meer

Eerst naar podotherapeut. Podotherapeut zal uitvoer voetzorg afstemmen met pedicure.

Basisverzekering (wordt niet met het eigen risico verrekend).


In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over de SIMM's classificatie en hoe deze wordt bepaald.