VRM ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie Regio Flevoland bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-, substitutie-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie Regio Flevoland draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geincludeerd en welke niet. Wanneer een patient wordt geincludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.
De e-CVRM kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor cardiovasculair risicomanage­ment aan mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten door zorgverleners digitaal geregis­treerd moet worden worden.

Document 'Praktijk op orde'.

Informatiebrieven - wordversie:
Informatiebrief 1 - die de patiënt kan voor leggen aan cardioloog/internist
Informatiebrief 2 - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Informatiebrief 3 - voor nieuwe patiënten met VRM

Document 'Praktijk op orde' -  aanvulling atriumfibrilleren

Informatiebrieven - wordversie:
Informatiebrief 4 - voor patiënten met atriumfibrilleren
Informatiebrief 5 - die praktijk voor kan leggen aan cardioloog

Aanvulling handleiding KIS - VRM

Toestemmingsformulier KIS

Ketenvergoeding
Opgenomen in de keten VRM (mits ketenpartner door Medrie Regio Flevoland gecontracteerd):
- diëtist, KIS consultatie specialist
- alle consulten, 24 uurs bloeddrukmeting, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio Flevoland is vormgegeven vindt u via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar keten VRM