Ziektelastmeter

In 2018 hebben verschillende huisartsenpraktijken (waarbij alle drie de regio’s vertegenwoordigd waren) deelgenomen aan de pilot ‘herijking COPD’. Op 8 januari jl. was de laatste plenaire bijeenkomst en op 29 januari jl. heeft de projectgroep een evaluatie gehouden. Dit heeft geresulteerd in een evaluatieverslag en een module-overzicht met tips die zijn genoemd door de pilotpraktijken.
 
Evaluatieverslag 
 
Moduleoverzicht 
 
Uit de pilot kwam o.a. naar voren dat het gebruik van de ziektelastmeter van meerwaarde is. Meer informatie hierover:

Ziektelastmeter in het KIS

Behandeladviezen ziektelastmeter