Zorgprogramma

Diagnose COPD en dan?

Van de huisarts hoort u dat u COPD heeft. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De huisarts geeft medicatie, adviseert over leefstijl en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners. Daarnaast heeft de huisarts nauw contact met de andere hulpverleners binnen de keten (ketenpartners) en met de longarts van het ziekenhuis.

Uitvoering van de zorg

De praktijkondersteuner (POH) ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de COPD-zorg. De werkzaamheden van de POH-er kunnen per huisartsenpraktijk verschillen. De POH-er heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak. Daarnaast geeft de praktijkondersteuner uitleg over de ziekte zelf en over het gebruik van de medicatie. Ook geeft de POH-er leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere ketenpartners. Tevens is de POH-er op de hoogte van de verschillende activiteiten in de regio op het gebied van de COPD-zorg.

Diëtist

Het kan zijn dat een verwijzing naar de diëtist nodig is. Voedingsadviezen kunnen belangrijk zijn in de behandeling, vooral bij ondergewicht. De diëtist is deskundig op dit gebied, bespreekt met u uw voedingspatroon en geeft adviezen. Afhankelijk van uw wensen en/of problemen krijgt u een vervolgafspraak. De huisarts zorgt voor een verwijzing naar de diëtist.