Zorgprogramma

Wanneer valt u onder de VRM ketenzorg?

U bent in uw huisartsenpraktijk onder behandeling voor een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of in verband met een ander risico op hart- en vaatziekten.

Hoe is de ketenzorg geregeld?

Uw huisarts is aangesloten bij de zorggroep van Medrie Regio Hardenberg.  De zorggroep organiseert en ondersteunt vanaf 2016 ketenzorg Vasculair Risico Management (VRM). Dit betekent dat uw huisartsenpraktijk specifieke samenwerkingsafspraken heeft met de specialisten in de ziekenhuizen en met zorgverleners in de buurt zoals de diëtist. U bent zo verzekerd van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen. Kosten voor ketenzorg zijn niet van invloed op uw eigen risico.

De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de VRM-zorg. De werkzaamheden van de praktijkondersteuner kunnen per huisartsenpraktijk verschillen. Zij heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak en verricht de controles. Daarnaast geeft de praktijkondersteuner uitleg over de aandoening, over het gebruik van de medicatie, geeft leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere zorgverleners. De huisarts heeft nauw contact met de zorgverleners binnen de keten.

Controles
Afhankelijk van de aandoening, komt u volgens de standaardprocedure 1-4 keer per jaar voor controle bij de huisartsenpraktijk. Eén keer per jaar voor de zogenaamde jaarcontrole (voor die tijd laat u dan bloed prikken) en eventueel 1-3 keer per jaar voor een kleine controle. Afhankelijk van de afspraken die uw huisarts heeft gemaakt worden de controles gedaan door de assistent, de praktijkondersteuner, of de huisarts zelf. Onderwerp van gesprek zijn onder andere:
- labuitslagen
- uw leefstijl
- uw bloeddruk
- uw cholesterolgehalte
- uw voedingspatroon

Samen met uw behandelaar spreekt u af welke zorg u nodig heeft en welke doelen u wilt bereiken. Dit wordt vastgelegd in een digitaal dossier.