Zorgprogramma

Diagnose diabetes en dan?

Van de huisarts hoort u de diagnose diabetes. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De huisarts geeft medicatie, adviseert over leefstijl en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners. Daarnaast heeft de huisarts nauw contact met de andere hulpverleners binnen de keten (ketenpartners) en met de internist van het ziekenhuis.

Uitvoering van zorg

De praktijkondersteuner (POH) ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de diabeteszorg. De werkzaamheden van de POH-er kunnen per huisartsenpraktijk verschillen. De POH-er heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak en verricht de kwartaalcontroles. Daarnaast geeft de POH-er uitleg over de ziekte zelf en over het gebruik van de medicatie. De POH-er geeft leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere ketenpartners. Tevens is de POH-er op de hoogte van de verschillende activiteiten in de regio op het gebied van de diabeteszorg.

Controles

Volgens de standaard procedure komt u per jaar een aantal maal voor controle bij de huisartsenpraktijk. Eén keer per jaar voor de zogenaamde jaarcontrole en 1-3 keer per jaar voor een kwartaalcontrole. Afhankelijk van de afspraken die uw huisarts maakt worden de controles gedaan door de POH-er of de huisarts zelf. Onderwerp van gesprek zijn onder andere:

  • uw bloedsuikerwaarde
  • uw voedingspatroon
  • leefstijladviezen
  • labuitslagen
  • oogcontrole
  • voetcontrole

Oogfoto

In principe wordt er één keer per 2 jaar bij mensen met diabetes een foto gemaakt van het netvlies. Op deze foto is te zien of er eventuele schade aan het oog door de diabetes is ontstaan. Schade die bijtijds (dus voordat u klachten heeft) wordt opgemerkt is doorgaans goed te behandelen. Vandaar dat dit elke 2 jaar (preventief) wordt geadviseerd.

Diëtist

Een ieder bij wie de diagnose diabetes wordt gesteld, krijgt een verwijzing naar de diëtist. Ook wanneer u start met insuline of wanneer uw diabetesinstelling ontregeld is, kunt u een verwijzing naar de diëtist krijgen.

Voedingsadviezen zijn belangrijk in de behandeling van diabetes, vooral bij overgewicht. De diëtist is deskundig op dit gebied; zij bespreekt uw voedingspatroon met u en geeft adviezen. Afhankelijk van uw wensen en/of problemen krijgt u een vervolgafspraak. De huisarts zorgt voor een verwijzing naar de diëtist.