Zorgprogramma

Van de huisarts hoort u de diagnose Diabetes mellitus type 2. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De huisarts geeft medicatie, adviseert over leefstijl en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners. Daarnaast heeft de huisarts nauw contact met de andere hulpverleners binnen de keten (ketenpartners) en met de internist van het ziekenhuis.

Uitvoering van de zorg

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de diabeteszorg. De werkzaamheden van de praktijkondersteuner kunnen per huisartsenpraktijk verschillen. Zij heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak en verricht de kwartaalcontroles. Daarnaast geeft de praktijkondersteuner uitleg over de ziekte zelf, over het gebruik van de medicatie, geeft leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere ketenpartners. Ook is de praktijkondersteuner op de hoogte van de verschillende activiteiten in de regio Zwolle op het gebied van de diabeteszorg.

Aanbevolen Sites

Moet ik naar de dokter?

Download deze handige app in Play of App Store

Thuisarts.nl

Alles omtrent gezondheid en ziekte