Zorgprogramma

Van de huisarts hoort u de diagnose Diabetes mellitus type 2. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De huisarts geeft medicatie, adviseert over leefstijl en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners. Daarnaast heeft de huisarts nauw contact met de andere hulpverleners binnen de keten (ketenpartners) en met de internist van het ziekenhuis.

Uitvoering van de zorg

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de diabeteszorg. De werkzaamheden van de praktijkondersteuner kunnen per huisartsenpraktijk verschillen. Zij heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak en verricht de kwartaalcontroles. Daarnaast geeft de praktijkondersteuner uitleg over de ziekte zelf, over het gebruik van de medicatie, geeft leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere ketenpartners. Ook is de praktijkondersteuner op de hoogte van de verschillende activiteiten in de regio Flevoland op het gebied van de diabeteszorg.

Controles

Volgens de standaard procedure komt u per jaar een aantal maal voor controle bij de huisartsenpraktijk. Een keer per jaar voor de zogenaamde jaarcontrole (voor die tijd laat u dan bloed prikken en uw urine onderzoeken) en 1-3 keer per jaar voor een kleine controle. Afhankelijk van de afspraken die uw huisarts heeft gemaakt worden de controles gedaan door de wijkverpleegkundige, de diabetesverpleegkundige, de praktijkondersteuner, -verpleegkundige of de huisarts zelf. Onderwerp van gesprek zijn onder andere:
- uw bloedsuikerwaarde
- uw voedingspatroon
- leefstijladviezen
- labuitslagen
- oogcontrole
- voetcontrole

Samen met uw behandelaar spreekt u af welke zorg u nodig heeft en welke doelen u wilt bereiken. Dit wordt vastgelegd in een digitaal dossier. Wanneer u wilt kunt u een eigen toegang tot uw dossier krijgen, u kunt zo thuis uw afspraken en labuitslagen nazien (zie ook het kopje ‘uw diabetesdossier’). In veel praktijken in de Noordoostpolder wordt ook wel gebruik gemaakt van het dialoogboekje, hierin kunnen ook uitslagen etc. worden vermeld.

Oogfoto

In principe wordt er bij mensen met diabetes één keer per 2 jaar een foto gemaakt van het netvlies. Op deze foto is te zien of er eventuele schade aan het oog door de diabetes is ontstaan. Schade die bijtijds (dus voordat u klachten heeft) wordt opgemerkt is doorgaans goed te behandelen. Vandaar dat dit elke 2 jaar (preventief) wordt geadviseerd. Wanneer er afwijkingen te zien zijn wordt u of vaker gecontroleerd of verwezen naar de oogarts in het ziekenhuis.

Diëtiste

Voeding en bewegen
Wanneer de diagnose diabetes wordt gesteld, volgt meestal een verwijzing voor de diëtiste. Ook wanneer u start met insuline of wanneer uw diabetesinstelling ontregeld is is een bezoek aan de diëtiste zinvol.

Voedingsinformatie is belangrijk in de behandeling van diabetes mellitus. Zeker wanneer er ook andere ziektes aanwezig zijn. De diëtist is deskundig op dit gebied. Afhankelijk van uw wensen en/of problemen krijgt u een vervolgafspraak. De huisarts/POH zorgt voor een verwijzing naar de diëtist.

Prikposten

Om uw diabetes onder controle te houden is regelmatig bloedonderzoek nodig. Hiervoor kunt u meestal dicht bij huis terecht. Veel prikposten worden georganiseerd door de regionale ziekenhuizen. Op hun eigen website staat precies in welke plaatsen u allemaal terecht kunt. Omdat het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen groter is dan alleen Noord- en Oost-Flevoland is niet elke prikpost even dichtbij. U kunt zelf uw keuze bepalen.