Zorgprogramma

Van de huisarts hoort u de diagnose COPD. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar. De huisarts geeft medicatie, adviseert over leefstijl en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners. Hij of zij heeft nauw contact met de andere hulpverleners binnen de keten (ketenpartners) en met de longarts van het ziekenhuis.

Uitvoering van de zorg
De praktijkondersteuner of -verpleegkundige (POH) ondersteunt de huisarts bij de uitvoering van de COPD zorg. Haar werkzaamheden kunnen verschillen per huisartsenpraktijk. Ze heeft in ieder geval een belangrijke coördinerende taak en ze verricht controles. Daarnaast geeft de praktijkondersteuner uitleg over de ziekte zelf en over het gebruik van de medicatie. Ze geeft leefstijladviezen en verwijst u eventueel door naar andere ketenpartners. De praktijkondersteuner is op de hoogte van de verschillende activiteiten in de regio Flevoland op het gebied van de COPD zorg.

Controles
Volgens de standaard procedure komt u één of meerdere malen per jaar voor controle bij de huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de afspraken die uw huisarts heeft gemaakt worden de controles gedaan door de praktijkondersteuner, -verpleegkundige of de huisarts zelf. Onderwerp van gesprek zijn onder andere:
- uw klachten als benauwdheid en uithoudingsvermogen
- leefstijladviezen (met name stoppen met roken en bewegen)
- longfunctie-uitslagen
- controle van de medicatie
- het voorkómen van longaanvallen

Samen met uw behandelaar spreekt u af welke zorg u nodig heeft en welke doelen u wilt bereiken. Dit wordt vastgelegd in een digitaal dossier. Wanneer u wilt kunt u een eigen toegang tot uw dossier krijgen, u kunt zo thuis uw afspraken en longfunctie-uitslagen nazien (zie ook het kopje ‘uw COPD dossier’).

Longfunctie-onderzoek
In principe wordt er bij mensen met COPD één keer per 3 jaar een longfunctie bepaald. Deze vindt plaats in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Een kenmerk van COPD is dat uw longen minder goed werken. De werking van de longen (de longfunctie) is te meten met een longfunctietest. Daarmee wordt gemeten:
- hoeveel lucht u maximaal kunt uitademen na rustig diep inademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen.
- hoeveel lucht u in 1 seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen.

Diëtiste
Wanneer de diagnose COPD wordt gesteld, volgt regelmatig een verwijzing voor de diëtiste. Door de COPD kan een verminderende voedingstoestand veroorzaakt worden en dan zijn adviezen van de diëtist onontbeerlijk. Daarnaast is, in het geval van zwaarlijvigheid, een bezoek aan een diëtist ook aan te bevelen: gewichtsverlies kan leiden tot een betere ademhaling en tot een betere kwaliteit van leven. De diëtist is deskundig op dit gebied. Afhankelijk van uw wensen en/of problemen krijgt u een vervolgafspraak. De huisarts/POH zorgt voor een verwijzing naar de diëtist.

De diëtist zal het met u ook over bewegen hebben: uit onderzoek blijkt dat aanpassing van eetgewoonten bij voorkeur moeten worden gecombineerd met meer bewegen zodat spieren kunnen worden opgebouwd (dit kan bijvoorbeeld een verwijzing naar de fysiotherapeut zijn).

Bewegen
Lichamelijke activiteit bevordert de gezondheid. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is dat iedere volwassene minstens vijf dagen per week, dertig minuten matig intensief beweegt. Dat mensen met COPD deze norm vaak niet halen, heeft verschillende redenen. Gebrek aan energie, kortademigheid of angst voor kortademigheid vormen de belangrijkste  belemmeringen.

Voor COPD patiënten is voldoende beweging echter van groot belang: COPD brengt met zich mee dat de spiermassa kan gaan afnemen. Extra beweging onderhoudt of vergroot de spiermassa en daarmee de conditie van de patiënt.

De huisarts of praktijkondersteuner zal u zo nodig stimuleren meer te bewegen en zal, als dat nodig is, u verwijzen naar een fysiotherapeut.

Kwaliteit
Afspraken over waar de zorg voor uw aandoening aan moet voldoen, zijn vastgelegd in de zorgstandaard COPD.
De patiëntenversie hiervan kunt u bestellen bij het Longfonds of downloaden via de website van de NVALT.

Meer informatie
Op de website van het Longfonds kunt u veel informatie over COPD vinden. Op de website inhalatorgebruik.nl vindt u instructies over het gebruik van verschillende vormen van medicatie voor COPD.
Stoppen met roken? rookvrijookjij.nl